Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Khuyến Mãi Nạp Thẻ

  Hệ Thống Nạp Thẻ (Chức Năng Vip)  
Mức Nạp Phần Thưởng
50 000 Phi Phong Kình Lôi 5 Sao
Xích Long Câu 5 Sao
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
100 000 Tinh Lực 1000 1 Tinh Lực 100
Ngân Lượng 700 0000 Ngân Lượng 70 000
Sách Tu Luyện 180 500 Sách Tu Luyện 180 50
Tu Vi Đơn 300 Tu Vi Đơn 30
Đồ Phổ Minh Phượng 1 100 000 000 Kinh Nghiệm
1000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
200 000 Tinh Lực 2000 2 Tinh Lực 200
Ngân Lượng 1000 0000 Ngân Lượng 100 0000
Sách Tu Luyện 180 700 Sách Tu Luyện 180 70
Tu Vi Đơn 500 Tu Vi Đơn 50
Đồ Phổ Minh Phượng 2 200 000 000 Kinh Nghiệm
2000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
300 000 Tinh Lực 3000 3 Tinh Lực 300
Ngân Lượng 2000 0000 Ngân Lượng 200 0000
Sách Tu Luyện 180 1000 Sách Tu Luyện 180 100
Tu Vi Đơn 700 Tu Vi Đơn 70
Đồ Phổ Minh Phượng 3 300 000 000 Kinh Nghiệm
3000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
500 000 Tinh Lực 5000 4 Tinh Lực 500
Ngân Lượng 3000 0000 Ngân Lượng 300 0000
Sách Tu Luyện 180 2000 Sách Tu Luyện 180 200
Tu Vi Đơn 1000 Tu Vi Đơn 100
Đồ Phổ Minh Phượng 4 500 000 000 Kinh Nghiệm
5000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
1000 000 Tinh Lực 7000 5 Tinh Lực 700
Ngân Lượng 5000 0000 Ngân Lượng 500 0000
Sách Tu Luyện 180 3000 Sách Tu Luyện 180 300
Tu Vi Đơn 2000 Tu Vi Đơn 200
Đồ Phổ Đằng Long 1 700 000 000 Kinh Nghiệm
7000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
2000 000 Tinh Lực 10 000 6 Tinh Lực 1000
Ngân Lượng 7000 0000 Ngân Lượng 700 0000
Sách Tu Luyện 180 5000 Sách Tu Luyện 180 500
Tu Vi Đơn 3000 Tu Vi Đơn 300
Đồ Phổ Đằng Long 2 1000 000 000 Kinh Nghiệm
10 000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
3000 000 Tinh Lực 15 000 7 Tinh Lực 1500
Ngân Lượng 10 000 0000 Ngân Lượng 1000 0000
Sách Tu Luyện 180 7000 Sách Tu Luyện 180 700
Tu Vi Đơn 5000 Tu Vi Đơn 500
Đồ Phổ Đằng Long 4 1500 000 000 Kinh Nghiệm
15000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
5000 000 Tinh Lực 20 000 8 Tinh Lực 2000
Ngân Lượng 15 000 0000 Ngân Lượng 1500 0000
Sách Tu Luyện 180 10 000 Sách Tu Luyện 180 1000
Tu Vi Đơn 7000 Tu Vi Đơn 700
Đồ Phổ Tinh Sương 1 2000 000 000 Kinh Nghiệm
20 000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
7000 000 Tinh Lực 30 000 9 Tinh Lực 3000
Ngân Lượng 20 000 0000 Ngân Lượng 2000 0000
Sách Tu Luyện 180 15 000 Sách Tu Luyện 180 1500
Tu Vi Đơn 10 000 Tu Vi Đơn 1000
Đồ Phổ Tinh Sương 2 3000 000 000 Kinh Nghiệm
30 000 000 000 Kinh Nghiệm
Mức Nạp Vật Phẩm Số Lượng Danh Hiệu Vip Vật Phẩm Số Lượng
10 000 000 Tinh Lực 40 000 10 Tinh Lực 4000
Ngân Lượng 30 000 0000 Ngân Lượng 3000 0000
Sách Tu Luyện 180 20 000 Sách Tu Luyện 180 2000
Tu Vi Đơn 15 000 Tu Vi Đơn 1500
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết 1 4000 000 000 Kinh Nghiệm
40 000 000 000 Kinh Nghiệm
 

Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Kiếm Hiệp Truyền Kỳ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster